Processtöd

Att börja arbeta praktiskt med mänskliga rättigheter kan ibland vara utmanande, speciellt då detta är ett relativt nytt arbetsfält i Sverige. De verksamheter som påbörjar ett konkret arbete med mänskliga rättigheter är ofta banbrytande inom sitt fält och det är sällan som det finns någon färdigskriven mall eller lathund som kan appliceras direkt på den egna verksamheten. Därför är det viktigt att titta på den egna verksamheten ur ett bredare perspektiv, dra lärdomar från olika områden och sedan utforma en egen plan och strategi.

Med erfarenhet och praktiska exempel från bland annat skolvärlden (inte minst kopplat till det digitala läromedlet Rättighetsreportrarna) och från regionalt arbete med mänskliga rättigheter stödjer vi våra uppdragsgivare i att formulera och förankra:

  • Policies och handlingsplaner utifrån mänskliga rättigheter.
  • Planering och genomförande av deltagande processer.
  • Organisation för styrning, uppföljning och utvärdering av arbetet.