Hej!

Vill ni stärka ert arbete med mänskliga rättigheter? Härligt! Då har ni hamnat rätt.

Vi i MR-piloterna arbetar för att kunskapen om de mänskliga rättigheterna ska öka och för att verksamheter ska kunna använda de mänskliga rättigheterna som verktyg i sitt dagliga arbete, dvs. arbeta människorättsbaserat.

Vi gör detta genom att utbilda – bland annat om FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter (som nu ska bli svensk lag) och dess innebörd i praktiken – men även genom att ge verksamheter processtöd i arbetet med mänskliga rättigheter. Vi följer också projekt och utvärderar dessa löpande enligt kriterier för ett människorättsbaserat arbetssätt. Ett exempel på detta är ett följeforskningsuppdrag för Västra Götalandsregionen om ett för Sverige unikt pilotprojekt med syfte att utveckla ett människorättsbaserat arbetssätt inom tre regionverksamheter. Läs mer här.

I samarbete med andra aktörer, och med finansiering från Arvsfonden, utvecklar vi även Rättighetsreportrarna – ett upplevelsebaserat, digitalt läromedel om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka.

Låter det intressant? Hör av er!


Följ vårt arbete med Rättighetsreportrarna!

Syntolkning: I mitten av bilden står texten “Nytt läromedel om FN:s barnkonvention. Lanseras våren 2018”. På bilden syns också fem rättighetsreportrar. Två av dem har kameror. En visar upp ett kort med texten Press. En håller fram en mikrofon och den sista reportern tar ett foto på ett paragraftecken med sin mobiltelefon. Bilden är turkos och rosabrun. I bilden finns även Arvsfondens logotyp.