Hej!

Vill ni stärka ert arbete med mänskliga rättigheter? Härligt! Då har ni hamnat rätt.

Vi i MR-piloterna arbetar för att kunskapen om de mänskliga rättigheterna ska öka och för att verksamheter ska kunna använda de mänskliga rättigheterna som verktyg i sitt dagliga arbete, dvs. arbeta människorättsbaserat.

Vi gör detta genom att utbilda – bland annat om FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter (som sedan januari 2020 är svensk lag) och dess innebörd i praktiken – men även genom att ge verksamheter processtöd i arbetet med mänskliga rättigheter. Vi följer också projekt och utvärderar dessa löpande enligt kriterier för ett människorättsbaserat arbetssätt. Ett exempel på detta är ett följeforskningsuppdrag för Västra Götalandsregionen om ett för Sverige unikt pilotprojekt med syfte att utveckla ett människorättsbaserat arbetssätt inom tre regionverksamheter. Läs mer här.

I samarbete med andra aktörer, och med finansiering från Arvsfonden, har vi även utvecklat Rättighetsreportrarna – ett upplevelsebaserat, digitalt läromedel om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka.

Låter det intressant? Hör av er!