Barnkonventionen

MR-piloterna välkomnar att FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter har blivit svensk lag. För att barns rättigheter ska kunna förverkligas krävs att alla som arbetar för och med barn får kunskap om vad barnkonventionen som lag innebär i praktiken. Likaså behöver barn själva känna till sina rättigheter för att kunna kräva dem. Vi i MR-piloterna erbjuder utbildningar om barnkonventionen. Läs mer om dem här och kontakta oss gärna för mer information.

Tillsammans med barn, unga och pedagoger på skolor i Västsverige har vi också utvecklat Rättighetsreportrarna, ett upplevelsebaserat, digitalt läromedel om barns mänskliga rättigheter. Våra projektparter är Göteborgs stad Lundby (Kultur och fritid), Göteborgs universitet och Loops Education. Utvecklingen finansieras av Arvsfonden och Rättighetsreportrarna är gratis att använda.