MR-länkar

 MR-institut

Svenska myndigheter

FN-organ

Europeiska institutioner

Ideella organisationer

Internationella riktlinjer för företagsansvar