Om oss

Vad vi gör

MR-piloterna erbjuder utbildning, kompetensutveckling, utredningar och utvärderingar inom området mänskliga rättigheter.

I samverkan med våra samarbetspartners inom offentlig och privat verksamhet, eller organisationssfären, utvecklar vi verksamhetsanpassade och behovsstyrda strategier och metoder för arbete med mänskliga rättigheter. Vi ger råd om strategiutveckling som främjar positiva rättighetsbaserade utvecklingsprocesser.

Vi kombinerar akademisk fördjupning på ett kreativt sätt med strategisk förståelse för offentlig sektor och privata aktörers arbete med mänskliga rättigheter. På detta sätt skapar vi användarorienterad kunskap som gör skillnad i verksamheten och för den enskilda individen.

Vilka vi är

MR-piloterna drivs av Jenny Eriksson, Malin Fryknäs och Anna Strandberg. Vår gemensamma akademiska bakgrund är Göteborgs universitets tvärvetenskapliga masterprogram i mänskliga rättigheter. Vi är Göteborgsbaserade men arbetar med uppdrag från hela Sverige.

MR-piloterna är dels en ideell förening, dels en ekonomisk förening. Vår verksamhet är icke-vinstdrivande. Ändamålet är att verka för ett samhälle där mänskliga rättigheter främjas, skyddas och respekteras – utan någon form av diskriminering – genom att sprida och öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Vi i MR-piloterna har ett brett nätverk och samarbetar med andra sakkunniga inom området mänskliga rättigheter samt andra aktörer som kompletterar oss, såsom normkreativa kommunikatörer, pedagoger och forskare.