Om oss

Vad vi gör

MR-piloterna erbjuder utbildning, kompetensutveckling, utredningar och utvärderingar inom ramen för mänskliga rättigheter och Corporate (Social) Responsibility.

I samverkan med våra samarbetspartners inom offentlig och privat verksamhet, eller organisationssfären, utvecklar vi verksamhetsanpassade och behovsstyrda strategier och metoder för arbete med mänskliga rättigheter. Vi ger råd om strategiutveckling som främjar positiva rättighetsbaserade utvecklingsprocesser.

Vi kombinerar akademisk fördjupning på ett kreativt sätt med strategisk förståelse för offentlig sektor och privata aktörers arbete med mänskliga rättigheter. På detta sätt skapar vi användarorienterad kunskap som gör skillnad i verksamheten och för den enskilda individen.

Vilka vi är

MR-piloterna drivs av Jenny Eriksson, Malin Fryknäs och Anna Strandberg. Vår gemensamma akademiska bakgrund är från Göteborgs universitets tvärvetenskapliga masterprogram i Mänskliga Rättigheter. Vi är Göteborgsbaserade men arbetar med uppdrag från hela Sverige.

MR-piloterna är dels en ideell förening, dels en ekonomisk förening. Vår verksamhet är icke-vinstdrivande. Ändamålet är att verka för ett samhälle där mänskliga rättigheter främjas, skyddas och respekteras – utan någon form av diskriminering – genom att sprida och öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Vi i MR-piloterna har ett brett nätverk och samarbetar med andra sakkunniga inom området för mänskliga rättigheter samt andra aktörer som kompletterar oss såsom normkreativa kommunikatörer, pedagoger, forskare med flera.

Stipendier och pris

CSR Västsverige

I början av MR-piloternas verksamhet vann vi ett stipendium för vår affärsidé. Stipendiet delades ut av CSR Västsverige och hade titeln ”Ansvarstagande i tiden”. Juryns motviering var:

”Människorättspiloterna erhåller CSR Västsveriges stipendium 2010 för att vi tror att er affärsidé kan inarbetas i den dagliga verksamheten och stärka förutsättningarna för många att ta ett större samhällsansvar. Genom stipendiet vill vi bidra till att era idéer kan förverkligas och att ni får möjlighet att arbeta med det ni brinner för.”

Pioneer of the year

MR-piloterna tävlade i ”Pioneer of the Year” och kom på delad andraplats. Pioneer of the year var en nationell tävling i hållbart entreprenörskap (ett nystartat företag som arbetar med en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar affärsmodell). Det var bland annat British Council, Sverige som stod för priset.