Samarbeten

Nedan följer ett urval av uppdragsgivare och samarbetspartners.

Uppdragsgivare

Uppsala Universitet

Avdelning rättighet – Västra Götalandsregionen

UNICEF Sverige

Gamleby Folkhögskola

Högalids Folkhögskola

Ölands Folkhögskola

Vimmerby Folkhögskola

Marks kommun

Härryda kommun

Göteborgs Universitet

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

LO – TCO Biståndsnämnd – Schyst resande

Röda korsets ungdomsförbund

Eductus, Göteborg

GRUL – Upplevelsebaserat Lärande

Samarbetspartners

Kultur och fritid, Göteborgs stad Lundby

Lin Education

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet