Utbildning

Mänskliga rättigheter – alla verksamheter kan göra skillnad! Mänskliga rättigheter är och ska inte vara något svårbegripligt. I våra utbildningar knyter vi alltid an teori till praktiska, vardagsnära exempel. Vi tipsar om frågeställningar och verktyg som ni kan använda i er verksamhet.

För att alla skall känna sig inkluderade och delaktiga använder vi oss av olika tekniker för övningar och diskussioner såsom smågrupper, bikupor och rundor.

Vi skräddarsyr utbildningarna utifrån era behov. För mer information, kontakta oss gärna!

Sagt av deltagare i våra utbildningar

”Dagen motsvarade med råge mina förväntningar. Bra med konkreta övningar och exempel att använda i verksamheten. Ni är proffsiga!”

”Mycket matnyttigt! Bra upplägg med fakta varvat med övningar!”


FN:s barnkonvention i praktiken

För att barns mänskliga rättigheter ska förverkligas krävs att alla som arbetar för och med barn, liksom barnen själva, får kunskap om FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter. I betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) pekar Barnrättighetsutredningen på vikten av kompetensutveckling inom det offentliga och skriver att “insatserna bör syfta till att ge kunskap och kompetens om vad barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv innebär i praktiken, i förhållande till den egna verksamheten.”

Områden i våra barnkonventionsutbildningar:

➔ Barnkonventionen – ett politiskt, juridiskt och etiskt människorättsfördrag.

➔ Innebörd och tillämpning av barnkonventionens huvudprinciper (art. 2, 3, 6, 12).

➔ Tillämpning av barnkonventionen i offentlig verksamhet.

➔ Förändringsarbete för barns rättigheter med en människorättsbaserad metod.

➔ FN:s barnrättskommittés granskningar av Sverige.

➔ Barnperspektiv, barnets perspektiv eller barnrättsperspektiv?

➔ Hur relaterar mänskliga rättigheter till begrepp som jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering, makt, normer och intersektionalitet?

➔ Arbete med barnkonventionen genom indikatorer.

FN:s barnkonvention och skolans verksamhet

Enligt skollagen (2010) ska skolan förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Skolans verksamhet ska även utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna. I denna utbildning tydliggör vi kopplingen mellan barns mänskliga rättigheter och skolans verksamhet. Samtliga punkter i utbildningen ovan, ”FN:s barnkonvention i praktiken”, kan anpassas till skolans verksamhet och uppdrag.

Tillsammans med barn och unga, pedagoger, forskare och en läromedelsproducent har vi utvecklat Rättighetsreportrarna – ett upplevelsebaserat, digitalt läromedel om barns mänskliga rättigheter. I våra utbildningar berättar vi gärna om den människorättsbaserade processen med att ta fram Rättighetsreportrarna, liksom om bakgrunden till och syftet med läromedlet, vilket knyter an till den kritik som FN gett Sverige gällande barnkonventionen.

Mänskliga rättigheter och ett människorättsbaserat arbetssätt

Vi erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter och ett människorättsbaserat arbetssätt som omfattar flera av FN:s människorättskonventioner (däribland FN:s barnkonvention) och FN:s kriterier för ett människorättsbaserat arbetssätt. I utbildningarna tar vi exempelvis upp följande:

  • Vad är mänskliga rättigheter? Internationell juridik och svensk lagstiftning.
  • Vem ansvarar för att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och främjas?
  • Hur relaterar mänskliga rättigheter till begrepp som jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering, makt, normer och intersektionalitet?
  • Människorättssituationen i Sverige – vad säger FN?
  • Vad är ett människorättsbaserat arbetssätt?